Vydávání Bulletinu bylo v roce 2017 pozastaveno

pro nízký zájem jej číst,

dávat aktivně reklamy ze strany podnikatelů HP

a velmi nízké odezvy na akce v Bulletinu zveřejňované.

 

Vlevo v odkazech se můžete podívat na ročníky, kdy byl vydáván.