Seznam členů KPHP

Kontaktní osoba Název společnosti Email Telefon
Bednářová Alena   alabednar@seznam.cz 604 895 883
Bejbl Radek   radek.bejbl@seznam.cz  
Blecha Vladimír   vladimir.blecha@gmail.com 603 148 040
Böhm Miroslav stavebnictví mirek.bohm1@seznam.cz 737 011 503
Cibochová Alžběta, Mgr. Divizna cibochovaA@seznam.cz 608 664 806
Čepelák Roman, PhDr. Středisko křesťanské pomoci cepelak@skphopo.cz 603 494 683
Danda Jiří, Ing. Arch. Archdan jiri.danda@archdan.cz 602 573 885
Drlička Martin Re-max reality martin.drlicka@re-max.cz 606 796 657
Hliněnská Kateřina Centrum regenerace a zdraví Perla masaze-perla@seznam.cz 605 289 420
Hora Otakar Ing, CsC   otakarhora@gmail.com 602 351 773
Hořínková Jana   jana.hori@email.cz 606 222 002
Houžvičková Zdeňka Sport servis sportservis@volny.cz 603 520 407
Ježková Ivana Zdravotnické pomůcky obchod@zdravsen.cz 602 381 302
Kabeláč Jaroslav, Ing. AZ Ekotherm, s.r.o. kabelac@azeko.cz 777 227 782
Kopecký Karel Strojservis Praha, s.r.o. kopecky@strojservis.cz 602 174 017
Kosová Renáta, Bc.   r.kosova@seznam.cz 604 156 276
Krátká Alena   al.kratka@quick.cz 737 909 952
Kutáček Milan, MUDr. lékař - ortoped kutacekm1@seznam.cz 606 828 039
Leiš Ivan, Ing.   poštou 281 922 502
Liška Ivan Čestný člen KPHP iliska.fox@email.cz 602 236 259
Matýsek Vladimír, Ing. Mavldaj mavldaj@mavldaj.cz 608 315 267
Mayer Adolf, Ing.   arz.hp@email.cz 603 224 891
Miková Jitka   mikajitka@seznam.cz 608 524 887
Moravec Bohumil Pekařství Moravec pekarstvimoravec@pekarstvimoravec.cz 602 273 707
Mrázová Kateřina zdravotní setra ktmr@centrum.cz 604 828 805
Mrkus Luboš Centrum regenerace a zdraví Perla masaze-perla@seznam.cz 605 289 420
Pantůček Jaroslav, Ing manager jaroslavpantucek@gmail.com 602 364 810
Smekalová Zuzana   zuzana.smekalova@remax-czech.cz 739 486 511
Smolík Miloš EKIS, s.r.o., eko a inž. stavby milos.smolik@ekis-as.cz 602 342 781
Stára Jaroslav Mgr. Centrum Čertousy, s.r.o. jaroslav.stara@certousy.cz 281 922 332
Stára Richard Mgr Hotel Chvalská tvrz, s.r.o. richard.stara@chvalskatvrz.cz 602 385 684
Sýkora Ladislav Sýkora Ladislav - střechy strechy-sykora@seznam.cz 281 924 610
Šabatka Jaroslav, Ing. Nutricon Jaroslav.Sabatka@trouwnutrition.com 603 724 578
Toula David Gepard finance dtoula@gmail.com 774 557 000
Tůmová Eva   evaal@seznam.cz 606 191 706
Veselý Jan sklenářství vesely@veglass.cz 776 144 992
Vokřínek Miroslav, Ing   vonek@seznam.cz 608 973 169
Zima Jaroslav, Ing. Meffert ČR, s.r.o., čestný člen zima.jaroslav@gmail.com 602 221 220
Zrcek Milan SAWE - vína Jižní Afriky milan@sawe.cz 721 360 391