Sněm KPHP

Na 7. prosince byl naplánován Sněm Klubu podnikatelů Horní Počernice na Chvalech v salonku Afrika Restaurace Sezóna od 19.00 hodin. Sněm je každoroční morální povinností pro všechny členy. Zde se schvalují důležité závazky, úkoly, příjem nových členů. Čte se hospodaření klubu za uplynulý rok a probírají se aktivity na následující rok.

Celkem se nás sešlo 16 členů. Což je na hranici 50% účasti. Je smutné, když na tak významnou událost roku přijde pouze mizivé procento členů. Členů je k datu 30.11. celkem 43 (uzávěrka KPHP před sněmem). Otázkou je zda Sněm je tímto vůbec usnášení schopný? Nicméně Sněm byl zahájen krátce po 19. hodině prezidentem klubu Ing. Jaroslavem Šabatkou. V úvodu přivítal zúčastněné a ujal se prvních slov programu.

Shrnul se uplynulý rok a sdělili se akce, které proběhly od ledna do prosince. Následovaly informace o hospodaření klubu. Poté se rozvinula debata, aby KPHP iniciovalo zřízení veřejného WC u autobusové zastávky Chvaly. Cílem aktivity je katastrofální situace s ulevováním lidí za zídkou u zmíněné zastávky. Odsud se line nepříjený zápach a trpí také zdivo i zeleň. Horní Počernice ani nemají oficiální veřejné záchodky, ač má cca 15.000 obyvatel. V areálu Chval WC pro veřejnost je, avšak je otevřené jen v době konání akcí pořádaných na prostranství Chval. Čímž tyto WC nelze považovat za veřejné. Klub odsouhlasil vyvinout aktivitu směrem k městu s možností zřízení veřejného wc.

Během jednání si účastníci mohli vybrat ze 4 chodů večeři, která byla objednána na 20.15 hodin. Na začátku byli personálem připraveny nealko nápoje a chlebíčky na stolech. Vše bylo vynikající a každý si na všem pochutnal. Moc děkujeme kuchyni, personálu restaurace i obsluze, která ochotně přinášela objednané další nápoje a pochutiny. Současně děkujeme majiteli Restaurace Sezóna, panu Ing. Richardovi Stárovi, za zajištění akce a přípravu salonku Afrika.

Sněm byl ukončen po 21. hodině.

Představenstvo klubu rovněž vyzvalo členy, aby se zamysleli nad volbami, které musí proběhnout příští rok, na Sněmu 2018. Současné vedení pravděpodobně zvažuje složení funkce prezidenta a viceprazidenta, jmenovitě: Ing. Jaroslav Šabatka a Miloslav Smolík. Složení je především z důvodu dlouhodobého působení v těchto funkcích, kdy stanovy klubu povolují max. 3 volební období, která v roce 2018 skončí.

Výzýváme proto členy k aktivitě směrem k těmto funkcím. Nejde nám o "zaplácnutí" míst, ale o lidi, kteří klub povedou dále a třeba vznesou novou "šťávu" do chodu celého KPHP. Zájemci se mohou hlásit a informovat u výše zmíněných osob nebo přijít na představenstvo klubu. Termíny na webu kphp.cz.

Na všechny se těší představenstvo KPHP.