Sněm KPHP

Sněm se konal ve čtvrtek 13.prosince od 19.00 hodin v prostorách Hotelu Čertousy. Bohužel se na Sněm dostavilo pramálo členů klubu. Přišla podpoloviční menšina! Nemohlo tak dojít k nijakým závažnějším rozhodnutím ani schvalováním důležitých zpráv a infromací, včetně plánu na příští rok 2019.

Členové klubu svojí neúčastí dávají nejspíš najevo, že je dění v klubu pramálo zajímá. Bohužel se nezájem projevuje i na účasti při aktivitách klubu. Tyto aktivity přináší jen členové představenstva. Ač jsou členové vyzýváni k nápadům, za celý rok nikdo s ničím nepřijde, natož zorganizuje.

Nabízí se tak otázka jakým směrem klub nadále vést. Zdali je současný stav únosný a zda přináší uspokojení členů. Sněm bude nutné v roce 2019 opakovat, abychom mohli schválit členskou základnou některé body programu. Nový termín bude upřesněn, nejspíš v dubnu.

Na kulturní vystoupení byl pozván pan Ing. Jiří Šámal se svým hudebním vystoupením na speciální hudební nástroj - Hand Drum. V ukázce je video, kde si můžete poslechnout jednu z písní.

Během večera se podávala večeře. Na výběr byla polévka nebo studený předkrm. K hlavnímu jídlu byla možnost vybrat si ze 3 chodů. Po večeři se členové začali pomalu rozcházet domů. Popřáli jsme si hezké vánoce a pohodu do nového roku.

Sněm KPHP

Tato fotogalerie je prázdná.

Můžete si poslechnout Ing. Jiřího Šámala na Hand Drum.

Ing_Samal.mp4